OBCHODNÍ PODMÍNKY

  01/ VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ  

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA (DÁLE OZNAČOVÁN ZÁJMENEM „VY“) U SPOLEČNOSTI SEBASTIAN MUSIC, DÁLE JEN „SEBASTIAN“, NEBO TVARY ZÁJMENA „MY“, A TO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.SEBASTIANMUSIC.CZ,  WEBOVÝCH STRÁNEK VE VERZI PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ A MOBILNÍ APLIKACE, NEBO OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ PO TELEFONU (SPOLEČNĚ OZNAČOVÁNO JEN JAKO „SEBASTIANMUSIC.CZ“). POUŽÍVÁNÍM SEBASTIANMUSIC.CZ A/NEBO OBJEDNÁNÍM ZBOŽÍ POSKYTUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V TOMTO DOKUMENTU (DÁLE JEN „PODMÍNKY“). PŘED ODESLÁNÍM/POTVRZENÍM SVÉ OBJEDNÁVKY SE UJISTĚTE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A POROZUMĚLI TĚMTO PODMÍNKÁM. OBJEDNÁVAT MOHOU POUZE OSOBY STARŠÍ 18 LET ZPŮSOBILÉ K PRÁVNÍM ÚKONŮM S BYDLIŠTĚM NEBO JINOU ADRESOU V ČESKÉ REPUBLICE. ZAŘAZENÍ JAKÝCHKOLI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB NA SEBASTIANMUSIC.CZ V URČITOU DOBU NEZNAMENÁ ANI NEZARUČUJE, ŽE TYTO VÝROBKY NEBO SLUŽBY BUDOU K DISPOZICI KDYKOLI. VYHRAZUJEME SI PRÁVO JAKÝKOLIV VÝROBEK KDYKOLIV STÁHNOUT. VYHRAZUJEME SI PRÁVO ČAS OD ČASU TYTO PODMÍNKY UPRAVOVAT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. NA VAŠI OBJEDNÁVKU SE VZTAHUJE TA VERZE PODMÍNEK, KTERÁ JE ZVEŘEJNĚNA NA SEBASTIANMUSIC.CZ V DOBĚ ODESLÁNÍ/POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÉ OBJEDNÁVKY.

  02/ CENY A POŠTOVNÉ   

CENY UVEDENÉ NA SEBASTIANMUSIC.CZ NEZAHRNUJÍ POŠTOVNÉ. POŠTOVNÉ SE PRO KAŽDOU OBJEDNÁVKU MŮŽE LIŠIT, S OHLEDEM NA VELIKOST NEBO HMOTNOST VAŠÍ OBJEDNÁVKY. CENA KAŽDÉHO ZPŮSOBU DODÁNÍ JE JASNĚ UVEDENA V SEKCI NÁKUPNÍ KOŠÍK. NÁŠ STANDARDNÍ POPLATEK ZA DODÁNÍ JE 90,- CZK.  CENY V PRODEJNÁCH A NA INTERNETU SE MOHOU LIŠIT.

  03/ OBJENÁNÍ = UZAVŘENÍ SMLOUVY  

MOŽNOSTI OBJEDNÁVÁNÍ DOSTUPNÉ PRO VÁS JSOU PROSTŘEDNICTVÍM SEBASTIANMUSIC.CZ NEBO TELEFONICKY. POKUD JSTE NÁM POSKYTLI SVOU E-MAILOVOU ADRESU, PO ODESLÁNÍ/POTVRZENÍ SVÉ OBJEDNÁVKY OBDRŽÍTE E-MAILEM POTVRZENÍ. POKUD Z NĚJAKÉHO DŮVODU NEJSME SCHOPNI DANOU OBJEDNÁVKU VYŘÍDIT, DÁME VÁM VĚDĚT CO NEJDŘÍVE. POKUD JSME JIŽ ZA TAKOVOU OBJEDNÁVKU OBDRŽELI PLATBU, POKUSÍME SE VÁM PŘÍSLUŠNOU ČÁSTKU VRÁTIT, A TO ZA POUŽITÍ STEJNÉHO ZPŮSOBU PLATBY, KTERÝ JSTE POUŽILI K PROVEDENÍ PLATBY. POKUD JSOU Z NĚJAKÉHO DŮVODU NUTNÁ ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ, BUDEME VÁS INFORMOVAT A POŽÁDÁME VÁS, ABYSTE NÁS KONTAKTOVALY. MY VRÁCENÍ PLATBY VYŘEŠÍME.

 

  04/ DODÁNÍ   

SEBASTIAN TEAM CO NEJPEČLIVĚJI PŘIJÍMÁ A ZPRACOVÁVÁ OBJEDNÁVKY A BUDE SE SNAŽIT DODAT OBJEDNÁVKU NA ADRESU VAŠEHO BYDLIŠTĚ NEBO JINOU ADRESU V ČESKÉ REPUBLICE, KTEROU JSTE SI ZVOLILI. SEBASTIAN MUSIC SE SNAŽÍ ODESÍLAT OBJEDNÁVKY V NEJRYCHLEJŠÍM MOŽNÉM ČASE A V POŘADÍ, VE KTERÉM JSOU PŘIJATY. NAŠÍM CÍLEM JE DODAT ZBOŽÍ DO 2 AŽ 5 PRACOVNÍCH DNŮ PO POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY. I KDYŽ SE SNAŽÍME DODÁVAT VE VÝŠE UVEDENÉ LHŮTĚ, DORUČENÍ MŮŽE TRVAT DÉLE Z DŮVODU NEOČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ. V NEPRAVDĚPODOBNÉM PŘÍPADĚ, ŽE BY DODACÍ LHŮTA PŘESÁHLA DOBU 30 DNŮ, MŮŽETE SVOU OBJEDNÁVKU ZRUŠIT. NEŽ ODEŠLETE/POTVRDÍTE SVOU OBJEDNÁVKU, BUDETE INFORMOVÁNI O PŘEDPOKLÁDANÝCH PODROBNOSTECH DODÁNÍ. POKUD JSTE NÁM POSKYTLI SVOU E-MAILOVOU ADRESU, PO ODESLÁNÍ/POTVRZENÍ SVÉ OBJEDNÁVKY OBDRŽÍTE E-MAILEM S POTVRZENÍM. POKUD VAŠE OBJEDNÁVKA V PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU NEDORAZÍ, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM TELEFONICKY NA 737 020 258, NEBO PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU INFO@CTRLSTUDIO.CZ  

  05/ ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY  

OBJEDNÁVKU MŮŽETE ZRUŠIT OD DATA/ČASU ODESLÁNÍ/POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY AŽ DO 2 HODIN PO OBDRŽENÍ EMAILU Z SEBASTIANMERCH.CZ. POKUD SI PŘEJETE SVOU OBJEDNÁVKU ZRUŠIT NEBO ZBOŽÍ VRÁTIT, ZAŠLETE NÁM PROSÍM UPOZORNĚNÍ E-MAILEM NA INFO@SEBASTIANMUSIC.CZ NEBO NÁS KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA TEL. 737 020 258.  POKUD JE ZBOŽÍ, KTERÉ JSTE OBDRŽELI, VADNÉ, INFORMUJTE NEPRODLENĚ SEBASTIAN TEAM A VRAŤTE DOTČENÉ ZBOŽÍ DLE BODU 6 (VRÁCENÍ ZBOŽÍ) NÍŽE. ZA VŠECHNY VÝROBKY POVAŽOVANÉ ZA VADNÉ POSKYTNE SEBASTIAN TEAM VRÁCENÍ PENĚZ V PLNÉ VÝŠI. UJEDNÁNÍ UVEDENÁ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEZUŽUJÍ ŽÁDNÁ PRÁVA NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH ZÁKONŮ.

  06/ VRÁCENÍ ZBOŽÍ   

SEBASTIAN TEAM ZARUČUJE VRÁCENÍ PENĚZ V PLNÉ VÝŠI V SOULADU S UJEDNÁNÍM BODU 05 (ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY), A TO ZA PŘEDPOKLADU, ŽE VŠECHNO ZBOŽÍ JE VRÁCENO VE STEJNÉM STAVU, V JAKÉM JSTE JEJ OBDRŽELI. TO ZNAMENÁ, ŽE BY ZBOŽÍ NEMĚLO BÝT POŠKOZENÉ, ZNEČIŠTĚNÉ, VYPRANÉ, UPRAVENÉ NEBO NOŠENÉ (KROMĚ VYZKOUŠENÍ), A VŠECHNY ETIKETY NEBO ŠTÍTKY BY MĚLY BÝT NEPORUŠENÉ. ZASÍLEJTE NA ADRESU: JIŘÍ REMSA, TKALCOVSKÁ 351, VRCHLABÍ, 543 01 

  07/ ZPŮSOBY PLATBY  

DOBÍRKA: MŮŽETE SI ZVOLIT MOŽNOST ZAPLATIT NA DOBÍRKU PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. V E-MAILU S POTVRZENÍM ODESLÁNÍ DOSTANETE PŘESNÝ PŘEHLED O OBJEDNÁVCE. OSOBNÍ PŘEVZETÍ (ZPŮSOB DODÁNÍ) MŮŽETE SE S NÁMI DOMLUVIT NA OSOBNÍM PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A TO POUZE V LIBERCI, V TUTO CHVÍLI SE PLATÍ PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ.

  08/ NAŠE ODPOVĚDNOST  

NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEVYLUČUJE ANI NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SEBASTIAN MERCH VE VZTAHU K JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI TAKOVÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ BY BYL PRO NÁS NEZÁKONNÝ ZPŮSOB OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST SEBASTIAN MUSIC NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA NEPŘÍMÉ ŠKODY, KTERÉ JSOU VEDLEJŠÍM ÚČINKEM HLAVNÍ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, NAPŘÍKLAD ZTRÁTA ZISKU NEBO ZTRÁTA PŘÍLEŽITOSTI; ANI ZA NEDODÁNÍ ZBOŽÍ NEBO NESPLNĚNÍ NĚKTERÉ Z NAŠICH DALŠÍCH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z TĚCHTO PODMÍNEK, POKUD JE TOTO NEDODRŽENÍ DŮSLEDKEM UDÁLOSTI, KTERÁ JE MIMO NAŠI PŘIMĚŘENOU KONTROLU, COŽ ZAHRNUJE ZEJMÉNA POŽÁR, POVODEŇ, BOUŘI, NEPOKOJE, OBČANSKÉ NEPOKOJE, VÁLKU, JADERNOU HAVÁRII A TERORISTICKOU ČINNOST. NEJVYŠŠÍ HRANICE NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM ZA VŠECHNY ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ OBJEDNÁVKOU NA SEBASTIANMUSIC.CZ JE OMEZENA DO VÝŠE CELKOVÉ CENY OBJEDNÁVKY. 

  09/ BARVY   

VYNAKLÁDÁME VEŠKERÉ PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ, ABY SE VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ VČETNĚ SLOŽENÍ A BAREV ZOBRAZOVALY CO NEJPŘESNĚJI. BARVA, KTEROU  VIDÍTE, ZÁVISÍ ZEJMÉNA NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM VYBAVENÍ, A TAK NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE VÁŠ POČÍTAČ ZOBRAZÍ TAKOVÉ BARVY PŘESNĚ.  

  10/ ZÁRUKA   

JSOU-LI NA ZBOŽÍ, KTERÉ JSTE ZAKOUPILI, VADY, SEBASTIAN TEAM DODRŽUJE VŠECHNY ZÁKONNÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY. MÁTE-LI REKLAMACI TÝKAJÍCÍ SE ZJEVNÉ MATERIÁLOVÉ NEBO VÝROBNÍ VADY NA ZBOŽÍ, KTERÉ JSME VÁM DODALI, VČETNĚ ŠKODY VZNIKLÉ PŘI PŘEPRAVĚ, DEJTE NÁM PROSÍM VĚDĚT A VRAŤTE ZBOŽÍ K NÁM BEZ PRODLENÍ.

  11/ POSTOUPENÍ  

SEBASTIAN MUSIC SI VYHRAZUJE PRÁVO POSTOUPIT NEBO DÁT DO ZÁSTAVY TŘETÍM STRANÁM JAKÝKOLI NÁROK/Y NA PLATBY, KTERÉ VZNIKLY V SOUVISLOSTI S DODÁNÍM ZBOŽÍ.  

  12/ ODDĚLITELNOST  

JE-LI KTERÁKOLIV ČÁST TĚCHTO PODMÍNEK ZAKÁZÁNA, NEBO BYLO-LI JAKÝMKOLI SOUDEM NEBO REGULAČNÍM ORGÁNEM ZJIŠTĚNO, ŽE JE NEÚČINNÁ, OSTATNÍ PODMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.  

  13/ VLASTNICKÁ PRÁVA  

VŠECHNA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, JAKO JSOU OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA, NA SEBASTIANMUSIC.CZ ZŮSTÁVAJÍ VE VLASTNICTVÍ SEBASTIANMUSIC.CZ A JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCE. JAKÉKOLIV UŽITÍ SEBASTIANMUSIC.CZ NEBO JEHO OBSAHU, VČETNĚ KOPÍROVÁNÍ NEBO UKLÁDÁNÍ TAKOVÉHO OBSAHU JAKO CELKU NEBO JEHO ČÁSTI, JINÉ NEŽ PRO VAŠE OSOBNÍ, NEKOMERČNÍ POUŽITÍ, JE BEZ SOUHLASU SPOLEČNOSTI SEBASTIANMUSIC.CZ   ZAKÁZÁNO!